پایگاه‌های اینترنتی

هم‌اکنون 5 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

منظومه مهدوی

به قیامت قامت دل آرایت؛ سلامی عاشقانه
سلامی از ماورای زمین؛ از فراسوی آسمان ...
در فکر بودم که این منظومه شمسی؛
چه شد به نام خورشید نوشته شد
آن هم زمانی که تو که در آفرینش حاضری ...
منظومه وجود مبارکت دلرباتر از منظومه شمسی دنیاست ...
می‌خواهم نام منظومه شمسی را عوض کنم
می‌خواهم نام این آیینه کاری آسمان را منظومه مهدی بنامم ...
در منظومه مهدی با هم می‌خوانیم
از هر چه رنگی از او داشته باشد.
آخرین ویرایش
در 1395/10/30 08:16

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366